0216 574 68 68

İş Süreçleri Yönetimi

İş süreci, bir kurumda çalışan insanların belirli bir sonuç elde etmek için iş gücü, para, malzeme, teknoloji, iletişim gibi kaynakların kullanılarak, sonuçta fayda, ürün, hizmet, bilgi ve karar gibi değerleri müşteriye sunmak için gerçekleştirilen işlemler topluluğudur.

Süreç Yönetim Adımları:

• Mevcut durum analizinin yapılması

• Hedeflenen yapının tespit edilmesi

• Mevcut durumla, hedeflenen yapı arasındaki farklılık analizinin çıkarılması

• Tıkanıklıkların ve darboğazların tespit edilmesi

• İyileştirilmiş süreçlerin tasarlanması

• Görevlerin, sorumlulukların ve yetkilerin belirlenmesi

Son zamanlara kadar, kendi iş süreçlerini geliştirmeye çalışan organizasyonlar için iş sürecinin yeniden yapılanmasıydı. Ancak; şirketler zaman içinde bir defaya mahsus süreç hizalamasının işe yaramadığını öğrendiler. Süreçler; aralıksız gelişen, sabit gözetim ve artırma gerektiren hareketli oluşlardır ve bu yalnızca İş Süreç Yönetimi bir nokta çözümden çok uzak olup, yazılım çözümleri kullanarak çoklu çözümler, iş birimleri ve ticari ortaklık boyunca karışık süreçleri otomatikleştiren bir yaklaşım olduğunu anlamak önemlidir. Çok süreçli endüstride etkinliği artırmada, maliyeti azaltmada ve personel verimliliğini geliştirmede son derece kritik bir rol oynar.

 

 

Adres: Değirmenyolu Cd. Birman İş Merkezi No: 23/14 34752 İçerenköy - Ataşehir/İstanbul +90 (216) 574 68 68 Mail:sirket@dost.com.tr