DOST olarak eğitim, firmamızın kuruluşundan bu güne koyulan ciro ve karlılık hedeflerine ulaşmak amacıyla personelin bilgi ve beceri geliştirme çalışmasıdır. Yola çıktığımız ilk günden beri öğrenen ve öğreten yapıyı hedef seçmiş bulunuyoruz. Eğitimlerimiz, bireysel ve gruplar halinde şirket içi veya konusunda uzman firmaların desteği alınarak yapılmaktadır.  

Eğitim Programlarımız

•Oryantasyon

Oryantasyon programının amacı;

-Gruba yeni katılan çalışanları, şirketin kuruluşundan bugüne tarihi, organizasyon yapısı, çalışma usulleri ve düzeni hakkında bilgi vererek, diğer takım arkadaşları ile tanıştırarak, işe adaptasyon sürecini kısaltmaktır. Gruba katılan yeni personel oryantasyon programını her koşulda alır.

Oryantasyon programının aşamaları şöyledir:

•DOST 'un tanıtılması, şirketimizin kuruluş amacı, misyonu, vizyonu, değerleri ve organizasyon yapısının aktarılması

•Çalışacağı ve diğer departmanlarla ilgili bilgilendirme yapılması

•Satış ve Proje Grubu Eğitimleri

Satış ve proje grubu eğitimlerinin amacı, DOST  da faaliyet konusuyla ilgili yeni teknolojilerin çalışanlara kazandırılarak katma değerli hizmetlerin müşterilere sunulmasını sağlamaktır.

Şirketimizin ,  eğitimin önemi ve yaşam boyu sürekli olması gerektiğinin bilincinde hareket etmekte ve eğitim politikasını bu yönde devam ettirmektedir.

 Şirketimizin  kariyer yönetiminde temel amacı, çalışanlarımızın işe bağlılığı ve iş tatminini arttırmak, çalışanlarımızı yeni ve değişik alanlara girmeleri için teşvik etmek, çalışanlarımızın yeteneklerini kariyer fırsatlarına uygun olarak düzenlemek, eğitim programları oluşturmak ve çalışanlarımızı sürekli bir gelişime tabi tutmak ve, var olan insan kaynağımızı etkili ve verimli kullanmak olarak belirlenebilir.

 


Telif Hakkı © 2021 DOST .Tüm Hakları Saklıdır.