Teknoloji artık insan hayatının bir parçası olmuştur. Artan internet kullanımı ve internet teknolojilerindeki hızlı gelişim sayesinde bilgi alışverişi ortamı olmaktan çıkarak kurumsal ağ yapıları daha kompleks bir yapıya kavuşarak günümüzde iş yapma platformu haline gelmiştir. Bu platformda rekabet avantajı kazanmanın en önemli yolu, sağlam ve güvenilir bir altyapıya sahip olmaktan geçmektedir.

 

İnsanlık tarihinde az sayıda teknoloji, bilgi ve iletişim teknolojileri kadar insan yaşamını etkilemiştir. Bilginin toplanmasını, işlemesini, depolanmasını, ağlar aracılığı ile bir yerden bir yere iletilmesini sağlayan iletişim ve bilgisayar teknolojilerini de kapsayan bütün teknolojiler “bilgi teknolojisi” olarak adlandırılmaktadır. İletişim teknolojisi, mesajların bir yerden bir yere hızlı iletilmesine olanak sağlamakta, bilgisayar teknolojisi ise hesaplama ve bilgi işleme yeteneklerimizi milyonlarca kere artırmaktadır.

 

Bilgi teknolojileri; mikro elektronik ve veri iletiminin yanında, faks makineleri, mobil telefonlar, kablolu televizyon, bilgisayarlar, bilgi ağları, videoteks, software ve on-line veri tabanlarını içeren teknolojilerdir.

 

Örgütsel yazışmalarda, bilgi teknolojileri yardımıyla elde edilen veriler toplanır, sınıflandırılır, kaydedilir ve bilgiye dönüştürülecek biçimde işlenerek, karar süreçlerinde kullanılır.

 

Yönetimde iletişimi sağlayan bilgi ve iletişim teknolojileri, hızla gelişmektedir. Videoteyp kayıtları, tele-sekreter aygıtları, kapalı devre televizyon sistemleri, faksimile makineleri, yönetimde yeni iletişim esnekliği sağlayan araçlardır. İletişim teknolojisinin en önemli yararı yazılı iletişime büyük kolaylıklar sağlamasıdır.

 

İletişim Teknolojilerinin Yazılı iletişime Sağladığı Avantajlar:

 • Maliyetleri azaltır ve verimliliği artırırlar.
 • Tekrarı azaltır, veri girişini kolaylaştırır ve zaman tüketimini azaltırlar.
 • Kâğıt kullanımının gerektirdiği fiziksel alan kullanımını daraltırlar.
 • Doküman yönetiminde etkinlik sağlarlar.
 • Ofislerde görülen işlerin maliyetlerini önemli ölçüde azaltırlar.

 

Bugün teknik olarak iletişimi ve bilgisayar teknolojilerini, birlikte düşünmek mümkündür. Bilgisayar ve iletişim teknolojisindeki hızlı gelişme, üretim için her türlü bilgi akışını hızlandırıp kolaylaştırdığı gibi, zaman kullanımında sağladığı avantajlarla, üretimde etkinlik ve verimliliği arttırmıştır.

İletişim teknolojileri, bilginin işlenmesine  iletilmesine yarayan tüm teknolojileri ve iletişim alanındaki teknolojileri kapsayan bir kavramdır.

 

DOST ; Müşterilerine Dijital dönüşümün getirdiği fırsatları sunarak , teknoloji şirketine dönüştürmekte  altyapılarından, çalışanlarından ve müşterilerinden topladıkları veriler sayesinde rekabet avantajı sağlayarak işlerinde daha fazla kazanmalarına destek vermektedir.

 

DOST; Entegratör çözüm firması olarak ,bu sistemlerin kurulması ve işletilmesi alanında uzun yılların deneyimine dayanarak, her tür bilişim çözümü üzerinde danışmanlık ve dış kaynak hizmetlerinden başlayarak, anahtar teslimi  çözümler sunmaktadır.  Uzman kadrosu ile Türkiye’deki tüm müşterilerine, yerinde ve uzaktan güvenli erişim metoduyla “Yönetilebilir Hizmetler” vermektedir.

 

Uzmanlığındaki konularda, farklı müşteri ihtiyaçlarına uygun implentasyonlarla, müşterilerinin yaptıkları yatırımların hızlı geri dönüşü sağlanmaktadır. Modern Profesyonel Hizmetler anlayışı ile uzmanlaşmış “Kurulum Uyarlama Servisleri” dışında, “Durum Değerlendirme (Healthcheck)”, “Göç (Migration)”, “Sürüm Yükseltme (Upgrade)” gibi kompleks servisleri de müşterilerine sağlamaktadır. “Arşivleme” ve “İş Sürekliliği” konularında deneyimli mühendislerinin güncel proje tecrübeleri ile farklılık yaratılmaktadır

Bunlar

 • Akıllı Ev Teknolojileri
 • Bulut Teknolojisi
 • İş Süreçleri Yönetimi
 • Network Teknolojileri
 • Sistem Entegrasyonu
 • Yapısal Altyapı Kablolama
 • Yedekleme
 • Kurumsal Çözümler
 • Dijitalleşme Çözümleri
 • Siber Güvenlik
 • Veri Merkezi Hizmetleri
 • Bilgi ve Erişim Güvenliğine Yönelik Çözümler
 • WAN /LAN Servisleri
 • Merkez Şube Arası İnternet Bağlantısı
 • Kampüs Çözümleri
 • Video Konferans Çözümleri
 • Nesnelerin İnterneti

Telif Hakkı © 2021 DOST .Tüm Hakları Saklıdır.