İş süreci, bir kurumda çalışan insanların belirli bir sonuç elde etmek için iş gücü, para, malzeme, teknoloji, iletişim  gibi kaynakların kullanılarak,  sonuçta fayda, ürün, hizmet, bilgi ve karar gibi değerleri

müşteriye sunmak için gerçekleştirilen işlemler topluluğudur.               

Süreç Yönetim Adımları:

• Mevcut durum analizinin yapılması

• Hedeflenen yapının tespit edilmesi

• Mevcut durumla, hedeflenen yapı arasındaki farklılık analizinin çıkarılması

• Tıkanıklıkların ve dar boğazların tespit edilmesi

• İyileştirilmiş süreçlerin tasarlanması

• Görevlerin, sorumlulukların ve yetkilerin belirlenmesi Son zamanlara kadar, kendi iş süreçlerini geliştirmeye çalışan organizasyonlar için iş sürecinin yeniden yapılanmasıydı. Ancak; şirketler zaman içinde bir defaya mahsus süreç hazırlanmasının işe yaramadığını öğrendiler. Süreçler; aralıksız gelişen, sabit gözetim ve artırma gerektiren hareketli oluşlardır ve bu yalnızca İş Süreç Yönetimi bir nokta çözümden çok uzak olup, yazılım çözümleri kullanarak çoklu çözümler, iş birimleri ve ticari ortaklık boyunca karışık süreçleri otomatikleştiren bir yaklaşım olduğunu anlamak önemlidir. Çok süreçli endüstride etkinliği artırmada, maliyeti azaltmada ve personel verimliliğini geliştirmede son derece kritik bir rol oynar.    


Telif Hakkı © 2021 DOST .Tüm Hakları Saklıdır.