Günümüz dünyasında dijital teknolojilerin baş döndürücü bir hızla gelişimi, ekonomik ve sosyal hayatın yanında güvenlik tanım ve kavramlarını da etkileyerek geleceğe dönük güvenlik bakış açılarını kökten değiştirmiştir. Toplumların hayatına yön verebilme potansiyeli bulunan verinin dijital ortama taşınmasıyla, siber tehdit ve saldırıların doğası da değişmiştir. Geçmişte daha sade yöntemler, basit amaçlar ve belirli yetkinlikte kişiler tarafından gerçekleştirilen siber saldırılar artık devletler düzeyinde, otomatize edilmiş, daha sık, karmaşık, yıkıcı, tespiti zor ve hedef odaklı olmaya başlamıştır. Son dönemde yaşanan hadiseler, ülkenin sınırlarını korumak kadar ülkenin verisinin ve dijital altyapılarının korunmasının önemini bize göstermiştir. Şüphesiz dünyanın hiçbir yerinde bu alanda yüzde yüz güvenlikten bahsetmek mümkün değildir. Ancak insan, teknoloji, organizasyon yapısı, yasal düzenleme ile ulusal ve uluslararası işbirliği boyutlarının her birinde atılacak doğru ve bilinçli adımlarla yıkıcı etkilerden korunmak mümkündür. Bilgi sistemlerinde karşılaşılan güvenlik risklerinin azaltılması, etkisiz kılınması ve özellikle gizliliği, bütünlüğü veya erişilebilirliği bozulduğunda güvenliği tehdit edebilecek veya kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin güvenliğinin sağlanması gereklidir.

 Bilişim Güvenliğinin güvenlik türleri beş ana başlık altında incelenmektedir.

Bunlar:

  • Ağ Güvenliği,
  • İnternet Güvenliği,
  • Uç Nokta Güvenliği,
  • Bulut Güvenliği
  • Uygulama Güvenliği

 Bilişim teknolojilerinin gelişmesi, internetin yaygınlaşması ile beraber güvenlik açıklarının da çok hızlı bir şekilde artmasına sebep olmuştur. Bununla birlikte bazı tehditler ortaya çıkmıştır. Bu güvenlik tehditlerini ve bu güvenlik tehditlerine karşı alınan önlemleri DOST kurmuş olduğu sistemlerde almaktadır. Her geçen gün hızla gelişen bilişim teknolojilerinin, gelişirken oluşturdukları güvenlik açıkları bilişim güvenliği kavramının da kendisiyle aynı hızla gelişmesine sebep olmuştur. Bilişim güvenliği, kötü niyetli kişilere karşı kişiler, kurumlar, şirketler ve ülkeler için günümüz dünyasında çok önemli ve kilit nokta oluşturmaktadır. Güvenlik için bu önlemleri kullanmayanların bilişim dünyasında açık bir tehdit olarak yer alması kaçınılmazdır. Bu sebeple tüm hizmet sunduğumuz kuruluşlara , bilişim güvenliği konusunda önlem almaktadır.


Telif Hakkı © 2021 DOST .Tüm Hakları Saklıdır.