Dijital dönüşüm, sektörel ihtiyaçlara dijital teknolojilerin entegrasyonuyla çözüm yaratmanın ve buna bağlı olarak iş yapış şekillerinin ve kültürün gelişmesi ve değişmesi sürecini tanımlayan bir ifadedir.

Dijital Dönüşüm Çözümleri

Dijital dönüşüm çözümleri sayesine üretiminiz de verimlilik artmakta, zamandan tasarruf yapılmakta, ticaret hızlanmakta, gereksiz iş yükü azalıp saklama masrafları ortadan kalkmaktadır.

Dijital Dönüşüm Avantajları

Dijital dönüşümün en önemli avantajı kağıt, baskı, arşivleme maliyetlerini ortadan kaldırması ve insan sorumluluğuna bağlı hataları ortadan kaldırmasıdır.

Günümüz dünyası öylesine hızlı ve hareketli ki, en köklü işletmeler bile kendilerini sektörel dengeleri altüst eden yeni teknolojileri ve dijital dönüşüm trendlerini takip etmekte zorlanırken bulabiliyorlar.

Dijital dönüşüm işletmeler açısından önemli hale geldikçe, bu kavramın etkileri istisnasız her sektörde ve hatta yaşam alanında görülmeye başlandı. Bu etkilerin kısa ya da uzun vadede önemsizleşmesi gibi bir durum söz konusu olmadığından, rekabet ortamında rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen işletmelerin konuya bir an önce dört elle sarılmaları gerekiyor.

 Dijital dönüşümün başlangıcı temel olarak ürün (dışsal alan) ve süreç (içsel alan) olmak üzere iki alanda gerçekleşir.

Teknolojik devrim iş dünyasında yıkıcı bir etkiye neden olsa da aslında onu iyi değerlendirebilen firmalar için zengin fırsatlarla dolu bir süreç. Süreci en iyi yöneten ve adaptasyonunu hızlı ve etkili biçimde gerçekleştiren işletmeler ürün portföylerini dijital geleceğe uyum sağlayacak biçimde geliştirirken, diğerleri maalesef daktiloların makus kaderini paylaşacaklar.

Ürünler Değil, Deneyimler ;

Günümüzde ürünler işletmelerin temel odak noktası olmaktan giderek uzaklaşıyor. Modern çağın işletmeleri artık ürünlerden değil, müşteri deneyiminden ve sağladıkları hizmetlerden bahsediyorlar. Tekil satın almalar yerini müşterilerle kurulan uzun süreli ilişkilere ve devamlı iletişime bırakıyor, dijital bağlantılar ise her türlü fiziksel iletişimin önüne geçiyor.

Dijital Süreçler İş Yerlerini Değiştiriyor ;

Dijital dönüşümün işletmeler açısından en önemli yönlerinden biri elbette bu yeni teknolojilerin çalışma biçimlerimiz üzerinde yarattığı değişiklikler. Ancak iş süreçlerini dijitalleşmeye tam anlamıyla entegre edebilmek adına kat etmemiz gereken çok fazla yol var. İnternet üzerinden yapılan görüntülü iş mülakatlarının, hala pek çok teknik aksaklıkla kesintiye uğrayabiliyor olmalarına rağmen, giderek yaygınlaşması dijital teknolojilerin iş hayatında hem işletmeye, hem de çalışanlara ve eleman adaylarına büyük kolaylıklar sağladığına, ancak bu teknolojilerin getirilerinden faydalanabilmek için daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiğine bir kanıt niteliğinde.

Bugün insanlar ve robotlar arasındaki ilişkinin sakin bir çizgide ilerlediğini söylemek mümkün. Gelecekte , Robotların gelecekte insanların yapmak istemediği manuel işleri üstleneceklerini, ancak süreçlerin yönetiminin her koşulda insanlarda olacağını öngörüyorlar. Bu konuda yapılan çeşitli araştırmalar ise yapay zeka ve otomasyon süreçlerinin işletmelerin kaderlerini olumlu yönde etkileyeceği sonucunu ortaya koyuyor.

Otomasyon ayrıca giderek genişleyen, dolayısıyla daha etkin kapasite ve veri yönetimi sistemlerine ihtiyaç duyan iş ağlarının sağlıklı biçimde işlemesi adına da bir zorunluluk haline geliyor.

Otomasyonun yanı sıra yapay zekanın gelişiminin de işletmeler üzerinde son derece olumlu etkilere sahip olacağı düşünülüyor. 

Dijital Gelecek ;

Dijitalleşme ister temassız kredi kartları gibi küçük, ister tamamen otomatikleştirilmiş üretim süreçleri gibi büyük ölçekte olsun, verimliliği artırıcı ve yeni iş alanları yaratıcı niteliğiyle hem çalışanların, hem de müşterilerin hayat kalitelerini yükseltiyor. Yeni ürünler müşteriler için yeni ve eşine rastlanmamış deneyim fırsatları ortaya çıkarırken, gelişen iş süreçleri çalışma ortamlarını olumlu yönde değiştirip geliştiriyor.

Dijital dönüşümün beraberinde getirdiği karmaşayı anlamlandırabilmek ve kendi iş modellerine ve sektörlerine uyarlayabilmek şüphesiz işletmelerin bu süreçte karşılaşacakları en büyük zorluk. Ancak bu zorluğun doğru yetenekleri şirket bünyesine katarak, doğru teknolojilerden faydalanarak ve doğru bir strateji belirleyerek aşılması mümkün. 


Telif Hakkı © 2021 DOST .Tüm Hakları Saklıdır.