Tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir. Çalışanlarla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.

Dost çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz. Şirketlerimizin ve çalıştığımız firmaların faaliyetlerine ilişkin gizli bilgileri korur, bu bilgileri sadece iş ortaklarımızın amaçları doğrultusunda kullanır; bu bilgileri sadece belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız. Yasal sorumluluklarımızın yanı sıra; müşterilerimize, çalışanlara, hissedarlarımıza, tedarikçi ve iş ortaklarımıza, rakiplerimize, topluma, insanlığa ve Sabancı adına karşı aşağıda sıralanan sorumluluklarımızı yerine getirmeye özen gösteririz. 

Toplam Kalite Yönetimi Kalitenin ancak toplam olarak ve yönetilerek sağlanabileceğini bilmek ve bu yolda çaba sarf etmek. Şeffaflık, Açıklık, Dürüstlük Bilgi ve izlenimlerini, istek ve içtenlikle, doğruluğunu bozmadan paylaşmak ve sözüne güvenilir olmak Toplum ve Müşteri Odaklılık Bir zorlama olarak değil ama birlikte yaşamanın gereği olarak topluma karşı sorumluluk; müşterimize hizmet sürekliliği, faaliyetlerimizin hedefinin mutlaka müşterilerimize dönük olması. 

Çevreye Duyarlılık Dünyayı torunlarımızdan ödünç aldığımızın bilincinde olmak. Sürdürülebilir bir kalkınma için çalışmak. Üretkenlik, Kaynak Yönetimi ve Verimlilik Emeği, zamanı ve kaynakları akılcı ve verimli kullanarak yüksek katma değer üretmek. 

Bilimsellik Yaşamda en gerçek yol gösterici ve rehber olarak bilimi seçmek. Bilim-egemen toplum için mücadele etmek. Toplam Kalite Yönetimi Kalitenin ancak toplam olarak ve yönetilerek sağlanabileceğini bilmek ve bu yolda çaba sarf etmek. Bireysel Kalite Başkaları istediği için değil, kendimize ve diğer insanlara duyduğumuz saygı nedeniyle doğru ve güzel davranmak. Kendisiyle barışık olmak. Uzmanlık İşinin ehli olmak. İşinin gereklerini iyi bilmek ve iyi yapabilmek. İşine, takımına, şirketine ve dolayısıyla topluma değer katmak. 

Deneyim, Sürekli Gelişim ve Değişim Hem yenilikçiliğe, gençliğe ve değişime, hem de deneyime önem vermek. İnsanlığın ve şirketimizin kültürel birikiminden yararlanarak ilerlemek. Dayanışma ve Paylaşım Ben değil, biz yaklaşımı. İyi ve kötü günde bir arada olmak. Bütünsel yaklaşım Sadece ağaçları değil ormanı görmek, sadece bir kesimi değil tüm kesimleri göz önüne almak Şeffaflık, Açıklık, Dürüstlük Bilgi ve izlenimlerini, istek ve içtenlikle, doğruluğunu bozmadan paylaşmak ve sözüne güvenilir olmak Karşılıklı saygı Her çalışanımız saygıdeğerdir. Adalet Hakkaniyet ve fırsat eşitliği Uzlaşma Anlaşamasak da, bir şekilde bir orta yol buluruz. Yenilikçilik ve Yaratıcılık Kalıplar içinde ,yeni fikirleri düşünen ,  denenmemişi dene ve faydalı değerler yaratır. Makul ve Gerçekçi Olmak Akılcı ve gerçekçi olmaya özen gösteririz. Gerçekleştirilemeyecek hayaller peşinde koşup emeğimizi ve zamanını ziyan etmemeye gayret gösteririz. 

İnsan Hakları'na Saygı, İnsan Odaklı Olmak Önce insan. Özel yaşama saygı. Çalışanların tercihlerine önem ver. Keyfi olma. Adil davran. İnsanlar kurallardan daha değerlidir. İlkeli ve Tutarlı Olmak Kişilikli olmak, sözünün eri olmak, özü sözü bir olmak, güvenilir olmak. Çıkar uğruna ilkeleri çiğnememek. Yol Arkadaşlığı, Kurumdaşlık Ortak değer, hedef ve inançların paylaşılması, yön, duygu birliğinin olması. Kendini kurumun bir parçası gibi hissetmek. Ortak bir geleceğe bel bağlamak. Bütünsel yaklaşım Sadece ağaçları değil ormanı görmek, sadece bir kesimi değil tüm kesimleri göz önüne almak.


Telif Hakkı © 2021 DOST .Tüm Hakları Saklıdır.