KALİTE POLİTİKASI

Toplam kalite anlayışını benimseyerek; Müşteri odaklı çalışılır, Müşteri memnuniyetini sürekli arttırmak hedeflenir, Sürekli gelişme için etkin bir kalite yönetim sistemi uygulanır,

İşimiz ilk defada doğru yapılır. Toplam kalite tüm çalışanlarımızın sorumluluğundadır.

ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Ana stratejilerimizin en temel parçası; hizmetlerimizi sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında vermek, doğal kaynakları akıllıca kullanmak ve çevre koruma ile ilgili

performansımızı sürekli iyileştirmektir. Bu temel noktadan yola çıkarak bütün arzumuz ve taahhüdümüz iş kazalarının ve olası olumsuz çevresel etkilerimizin temel sebeplerini,

bunlara neden olan davranışları ve koşulları sürekli iyileştirmektir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

Yaşanabilir bir gelecek için Paydaşlarımızın ve toplumun sürdürülebilirlik gelişimine yardımcı oluruz, Doğal kaynakları etkin kullanır, çevre duyarlılığımızı artırırız, Finansal

performansımızı yüksek tutarız, Tüm bunları etik kurallar çerçevesinde gerçekleştiririz.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Şirketi geleceğe taşıyacak insan gücü oluşturulur ve kalıcılığı sağlanır, Çalışanların performansını en yüksek seviyeye çıkarmak için sürekli gelişim fırsatları sunulur,

Çalışanların kendi kendini motive etme yetkinliği geliştirilir, Tüm süreçler, en iyi uygulamalar ile desteklenir.    


Telif Hakkı © 2021 DOST .Tüm Hakları Saklıdır.